Kako se skulpture od balona ne prevrnu?

Tri su osnovna načina fiksiranja dekoracija i figura: pomoću potpornih okvira, vezanjem, te pomoću utega.

Prvi način podrazumjeva izradu stabilnog postolja i na njemu potpornog okvira (najčešće od aluminijske šipke) odgovarajućeg oblika, oko kojeg se dekoracija od balona ili izađuje direktno, ili se naknadno samo pričvrsti/omota (npr. klasične dekoracije od okruglih balona je moguće omotati). Okviri se izrađuju za vanjske dekoracije zbog vjetra, a ponekad i za unutarnje, ako su jako velike ili specifičnog oblika, osobito za lukove. 


Za izradu postolja najčešće se koriste metalne ili drvene ploče na koje se pričvršćuju oblikovani okviri pomoću kutnika vijcima. Cijelu konstrukciju je potrebno omotati balonima i osigurati da nema oštrih dijelova, prije nego se na nju pričvrsti dekoracija ili skulptura od balona. Šipke se oblikuju i režu adekvatnim alatima prema danom nacrtu. Aluminij se vari plinski, za što je potrebno završiti poseban tečaj, te ga dekorateri nejčešće radije spajaju ljepljivm trakama.

 

Drugi način fiksiranja dekoracije je vezanje, najčešće za vješalice priljepljene na zid. Vezanjem se također može skulptura zadržati u određenom obliku, za što se koristi prozirni flaks.

 

Evo jedan primjer vezanja balona zelenim flaksom za ribičiju, umjesto prozirnim, kako bi slova zadržala oblik:

 

Za unutarnje prostore je najčešće dovoljno dodati utege koji osiguravaju skulpturu od prevrtanja, čak i veće lukove ako su čvrsto izrađeni. Utezi se izrađuju na razne načine, a najčešće su to baloni punjeni nekim sadržajem, npr. vodom, pijeskom, rižom, grahom, kamenčićima. Za razliku od utega za balone koji lete, utezi skulptura i dekoracija punjenih zrakom se u pravilu ne bi trebali vidjeti, tj. morali bi se nalaziti skriveni na dnu skulpture, te ne bi smjeli visjeti ni kad se skulptura podigne, ali ako to nije moguće onda se mogu najdonji baloni skulpture ispuniti sadržajem, te tako postati utezi. Osobno ih najviše volim puniti vodom, za što koristim dva balona jedan u drugom.

Kako bih najbolje predočila postupke podupiranja dekoracija od balona, pripremam video lekcije na ovu temu.