Figurice od jednog balona

Od samo jednog balona moguće je izraditi bilo što, ali naravno da neće biti detalja kao kod složenijih figura, te je potrebno flomasterom naznačiti oči ili neke druge detalje.


Za figurice od jednog balona potrebno je unaprijed planirati broj čvorova i mjehurića, da se izračuna koliko je potrebno napuniti balon zrakom. Balon se nikad ne puni do kraja, nego se zrak potiskuje. 

 

Po narudžbi održavam radionice izrade ovakvih figurica.

 

🐪

🐃

 

 

🤡

 

💝

🐯

🌾

🐥

🐍

🐘

🕊

  

 Ako planirate događaj za više od 50 ljudi, uvijek preporučujem da me angažirate na nekoliko sati. Ovo je najbolja ideja za sve velike posebne događaje poput festivala, prikupljanja sredstava, svečanih otvorenja, obljetnica, korporativnih događaja, pikničkih događaja, sajmova itd.