Danas je jako bitno da se opad (npr. iskrištena ambalaža, stari papir) i škart (nekorištena sirovina preostala u procesu proizvodnje) iskoriste kao sirovina za neki drugi proizvod, umjesto da se bace. Tako ja npr. koristim odrezane vrhove balona kao sirovinu za izradu nakita za djecu; sama radim konfete za balonske eksplozije...

srce narukvica narukvica
narukvica srce narukvica
narukvica narukvica narukvica
narukvica narukvica privjesak
Ne primam narudžbe. Ovo je moja osobna stranica na kojoj predstavljam svoje hobije.