Opći podaci o obrtu

Naziv obrta: FUN ART, VL. JASNA SONTAG

OIB:  24200349855

E-pošta: baloni funart.hr

Telefon: 091 8909727

Matični broj obrta: 979626694