Danas je jako bitno da se opad (npr. iskrištena ambalaža, stari papir) i škart (nekorištena sirovina preostala u procesu proizvodnje) iskoriste kao sirovina za neki drugi proizvod, umjesto da se bace. Tako ja npr. koristim odrezane vrhove balona kao sirovinu za izradu nakita za djecu; od raznog otpada radim konfete za balonske eksplozije...

srce narukvica narukvica
narukvica srce narukvica
narukvica narukvica narukvica
narukvica narukvica privjesak