Odricanje od odgovornosti

ODGOVORNOST ZA SADRŽAJ


Sadržaj ove web stranice stvaram s najvećom mogućom pažnjom. Korisnik prihvaća da se pristup i korištenje ove web stranice i sadržaja uključenih u nju odvija slobodno i svjesno i uvijek pod njegovom isključivom odgovornošću.

U slučaju da sadržaj podrazumijeva doprinos od registriranog korisnika koji određuje stvaranje bilo kojeg prava intelektualnog vlasništva, to će značiti isključivi prijenos meni svih prava na korištenje navedenog doprinosa, bilo kojeg modaliteta za cijelo vrijeme trajanja zaštite intelektualnog vlasništva.

Pravne obveze uklanjanja informacija ili blokiranja korištenja informacija ostaju nepromijenjene. U tom slučaju moja odgovornost je moguća samo u trenutku saznanja za konkretnu povredu zakona. Ilegalni sadržaji, ako postoje, bit će uklonjeni čim saznam za njih.

 

ODGOVORNOST ZA POVEZNICE


Ova web stranica sadrži poveznice na vanjske web stranice trećih strana. Nemam utjecaja na sadržaj tih web stranica, stoga ne mogu jamčiti za te sadržaje. Pružatelji ili administratori povezanih web stranica uvijek su odgovorni za vlastiti sadržaj.

Povezane web stranice bile su provjerene zbog mogućeg kršenja zakona u vrijeme postavljanja poveznice. Ilegalni sadržaji nisu otkriveni u vrijeme povezivanja. Stalno praćenje sadržaja povezanih web stranica ne može mi se nametnuti bez razumnih naznaka da je došlo do kršenja zakona. Ilegalne poveznice bit će uklonjene odmah čim saznam za njih.

 

AUTORSKA PRAVA


Sadržaji koje objavljujem na ovim web stranicama podliježu hrvatskim zakonima o autorskim pravima. Preuzimanja i kopije mojih sadržaja dozvoljeni su isključivo za privatnu upotrebu, osim ako postoji neka druga obavijest prilikom preuzimanja, a javno dijeljenje mojih sadržaja dopuštam na bilo kojoj web lokaciji isključivo uz navođenje izvora. Pravilnim navođenjem izvora smatra se kopiranje poveznice na url moje podstranice s koje je sadržaj preuzet, a NE preuzimanje sadržaja i postavljanje na svoju stranicu..

Zakoni o autorskim pravima trećih strana poštuju se sve dok sadržaj na ovim web stranicama ne potječe od davatelja usluga. Doprinosi trećih strana na ovoj stranici su označeni kao takvi. Međutim, ako primijetite bilo kakva kršenja zakona o autorskim pravima, obavijestite me. Takav sadržaj će biti odmah uklonjen.

 

ZAŠTITA MALOLJETNIKA


Za sva djela maloljetnih korisnika ove web stranice smatrati ću odgovornim njihove roditelje, skrbnike ili zakonske zastupnike.

 

 

Ne primam narudžbe. Ovo je moja osobna stranica na kojoj predstavljam svoje hobije.