punjenje balona

Baloni se mogu puniti svime što može proći kroz rašireno grlo balona, osim:

  • hrane i pića bez ambalaže
  • živih životinja
Baloni u balonu
Omatanje predmeta balonom
Otkrivanje spola djeteta
Paučina u balonu
Pinjate od balona
Poklon u balonu
Snježne kuglice za bor