ekologija

Koristim isključivo kvalitetne profesionalne balone od prirodnog lateksa koji su u potpunosti biorazgradivi, jer u njima nema aditiva na bazi nafte.

Ekologija je bitna!
Kako postupati s balonima
Nakit od ostataka balona

 jer tko ne voli balone

© FUN ART, vl. Jasna Sontag

FUN ART

torta od balona
dekoracija od balona
X

💝

Još malo i
Kevin će ostati sam u kući!