PROSLAVA BEZ BALONA JE ZAPRAVO SASTANAK

vodeni uteg

Kako se skulpture od balona ne prevrnu?

Tri su osnovna načina fiksiranja dekoracija i figura: pomoΔ‡u potpornih okvira, vezanjem, te pomoΔ‡u utega.

Prvi način podrazumjeva izradu stabilnog postolja i na njemu potpornog okvira (najčeΕ‘Δ‡e od aluminijske Ε‘ipke) odgovarajuΔ‡eg oblika, oko kojeg se dekoracija od balona ili izaΔ‘uje direktno ili se naknadno samo pričvrsti/omota (npr. klasične dekoracije od okruglih balona je moguΔ‡e omotati). Okviri se izraΔ‘uju za vanjske dekoracije zbog vjetra, a ponekad i za unutarnje, ako su jako velike ili specifičnog oblika. 


Za izradu postolja najčeΕ‘Δ‡e se koriste metalne ili drvene ploče na koje se pričvrΕ‘Δ‡uju potporni okviri. Cijelu konstrukciju je potrebno omotati balonima i osigurati da nema oΕ‘trih dijelova, prije nego se na nju postavi dekoracija ili skulptura od balona. Ε ipke se oblikuju i reΕΎu adekvatnim alatima prema danom nacrtu. Aluminij se vari plinski, za Ε‘to je potrebno zavrΕ‘iti poseban tečaj, te ga dekorateri nejčeΕ‘Δ‡e radije spajaju ljepljivm trakama. 

 

Drugi način fiksiranja dekoracije je vezanje, najčeΕ‘Δ‡e za vjeΕ‘alice priljepljene na zid. Vezanjem se takoΔ‘er moΕΎe skulptura zadrΕΎati u odreΔ‘enom obliku, za Ε‘to se koristi prozirni flaks kojim se dijelovi dekoracije privuku.

 

Za unutarnje prostore je najčeΕ‘Δ‡e dovoljno dodati utege koji osiguravaju skulpturu od prevrtanja, čak i veΔ‡e lukove ako su čvrsto izraΔ‘eni. Utezi se izraΔ‘uju na razne načine, a najčeΕ‘Δ‡e su to baloni punjeni nekim sadrΕΎajem, npr. vodom, pijeskom, riΕΎom, grahom, kamenčiΔ‡ima. Utezi bi se morali sakriti na dnu skulpture, te ne bi smjeli visjeti ni kad se skulptura podigne, ali ako to nije moguΔ‡e onda se mogu najdonji baloni skulpture ispuniti sadrΕΎajem, te tako postati utezi. 

 

pčelica peso bilder bilder s ružom
vepar st majmun ara zvjezdača
kakadumladenka mladenka poljsko cvijeće
vaza vjeΕ‘tica lutka bijeli cvjetovi
Ne primam narudΕΎbe. Ovo je moja osobna stranica na kojoj predstavljam svoje hobije.