PROSLAVA BEZ BALONA JE ZAPRAVO SASTANAK

figurica s nacrtanim licem

Crtanje po balonima

 Lice moΕΎe biti najvaΕΎniji detalj pri izradi nekog lika i ΕΎariΕ‘te dizajna jer je to prvo Ε‘to pogledamo.

Nije toliko bitno koliko je detaljno nacrtano, bitno je na koji način je prikazana ekspresija lica tog lika i njegov karakter. Nekad crtam i druge detalje osim lica, npr. tigrove pruge i sl. 

  Ono Ε‘to je vaΕΎno je izbor markera. Za balone od lateksa koristim brzosuΕ‘eΔ‡e markere koji postoje u dvije varijante:

  1. oni u kojima je boja odvojena od aktivatora boje, te je marker potrebno protresati da bi se sastojci pomijeΕ‘ali - takvi markeri često sadrΕΎe kuglicu koja pomaΕΎe mijeΕ‘anju boje s aktivatorom. Ova vrsta markera odlična je za popunjavanje veΔ‡ih povrΕ‘ina, osobito kao drugi sloj, kao i za mijeΕ‘anje boja. Naime, kad tim markrom crtate preko veΔ‡ nacrtanog dijela koji je veΔ‡ suh, aktivator boje Δ‡e svejedno otopiti donji sloj i te dvije boje Δ‡e se pomijeΕ‘ati. Problem kod ovih markera je ako boja i aktivator nisu dovoljno pomijeΕ‘ani, tj. aktivator boje se odvoji, pa od te čiste kemikalije balon moΕΎe puknuti.
  2. oni koje nije potrebno protresati, idealni za iscrtavanje tankih linija, te kad želim iscrtati detalje svjetlijom bojom preko tamnije, a da mi se boje ne pomijeőaju. Naime, ovi markeri ne otapaju drugu boju, jer su drugačijeg sastava i ne sadrže otapalo.

 

Čula sam za problem nekih vrsta markera kad se balon ispuΕ‘e ili pukne, da je moguΔ‡e da se boja razleti nekome po odjeΔ‡i (navodno jednoj mladenki), iako je bila suha na balonu, no nakon raspada balona te mrvice boje prelaze na prvu povrΕ‘inu koja ih prihvaΔ‡a, i tamo ostaju. Ne znam da li je to istina.

 

Uglavnom, ima viΕ‘e vrsta markera koji se mogu koristiti na balonima, a svaka ima svoje prednosti i mane.

 VaΕΎno je znati da ako niste zadovoljni nacrtanim moΕΎete to ispraviti tako da obriΕ‘ete nacrtano acetonom!

 

 

 

Osim markerima, po balonima možete "pisati" tekućim ljepilom preko kojeg zatim posipate őljokice. Bitno je da ljepilo nije agresivno za lateks, te da se brzo suői.

 

pčelica peso bilder bilder s ružom
vepar st majmun ara zvjezdača
kakadumladenka mladenka poljsko cvijeće
vaza vjeΕ‘tica lutka bijeli cvjetovi
Ne primam narudΕΎbe. Ovo je moja osobna stranica na kojoj predstavljam svoje hobije.